Palabras con G y J (8) cuestionario

Por favor, matricúlate en curso antes de realizar este cuestionario.
 1. _ente
 2. _eneratriz
 3. _eólogo
 4. e_e
 5. equipa_e
 6. li_a
 7. pá_ina
 8. pi_ama
 9. presti_io
 10. ro_o
 11. _eodesia
 12. _azmín
 13. _eógrafo
 14. _ía
 15. a_etreo
 16. ál_ebra
 17. bilin_ismo
 18. dili_encia
 19. diri_ir
 20. ele_ir
 21. emer_er
 22. enco_er
 23. esque_e
 24. exi_encia
 25. fin_ir
 26. folla_e
 27. geoló_ico
 28. here_e
 29. le_anía
 30. ontolo_ía
 31. pá_aro
 32. para_ero
 33. pasa_e
 34. pilla_e
 35. pin_ino
 36. pio_o
 37. ra_a
 38. ti_eras
 39. traba_ar
Volver a: Palabras con G y J (8)