Palabras con H (2) cuestionario

Por favor, matricúlate en curso antes de realizar este cuestionario.
 1. _atravesar
 2. _atrever
 3. _eptágono
 4. _úmero
 5. _albergue
 6. _alcantarilla
 7. _echar
 8. _echarán
 9. almo_ada
 10. _abía
 11. _aciendo
 12. _ago
 13. _allar
 14. _almorzar
 15. _aquí
 16. _arreglar
 17. _ermana
 18. _igo
 19. _a comido
 20. _a medias
 21. _a subir
 22. _abía dicho
 23. _abichuela
 24. _acerme
 25. _acha
 26. _acíamos
 27. _alabar
 28. _albañil
 29. _almacén
 30. _amará
 31. _anzuelo
 32. _azúcar
 33. _echarás
 34. _ogar
 35. a_orro
 36. Al_arma
 37. alco_ol
 38. bo_ina
Volver a: Palabras con H (2)