Palabras con H (3) cuestionario

Por favor, matricúlate en curso antes de realizar este cuestionario.
 1. _a verte
 2. _ada
 3. _acer
 4. _ago reír
 5. _arrasar
 6. _aventura
 7. _ogar
 8. des_inchar
 9. _a dicho
 10. _a pie
 11. _abía
 12. _abitante
 13. _acha
 14. _aciendo
 15. _aciéndote
 16. _allar
 17. _aquella
 18. _aquí
 19. _avión
 20. _echamos
 21. _echan
 22. _erida
 23. _obligar
 24. _uracán
 25. _a llovido
 26. _a veces
 27. _ablador
 28. _acíamos
 29. _aéreo
 30. _arías
 31. _arremeter
 32. _aullar
 33. _ave
 34. _avenida
 35. _avería
 36. _avisar
 37. _echarán
 38. _echaré
 39. _elicóptero
 40. _ígado
Volver a: Palabras con H (3)