Palabras con R y RR (3) cuestionario

Por favor, matricúlate en curso antes de realizar este cuestionario.
 1. _odilla
 2. abejo_o
 3. ba_a
 4. cacha_o
 5. cata_o
 6. cho_o
 7. oliva_
 8. pe_la
 9. place_
 10. to_e
 11. _esta
 12. _ezar
 13. al_ededor
 14. ama_ar
 15. ate_izar
 16. ba_aca
 17. ba_ato
 18. ba_ullo
 19. ba_er
 20. baila_
 21. bibe_ón
 22. ca_a
 23. ca_amelo
 24. cacho_o
 25. ce_eza
 26. ce_illa
 27. chapa_ón
 28. ciga_o
 29. En_ique
 30. escu_ir
 31. fe_ocarril
 32. paja_aco
 33. pe_eza
 34. pilla_
 35. piza_a
 36. po_a
 37. son_isa
 38. te_aza
 39. te_eno
 40. zo_a
Volver a: Palabras con R y RR (3)