Palabras con R y RR (6) cuestionario

Por favor, matricúlate en curso antes de realizar este cuestionario.
 1. _ebuscar
 2. _evoltoso
 3. en_ollar
 4. mal_otar
 5. pá_oco
 6. peti_ojo
 7. semi_ecta
 8. _evolver
 9. _ezar
 10. _iñón
 11. _ival
 12. _ábano
 13. _abiar
 14. _abioso
 15. _aíl
 16. _ama
 17. _ampa
 18. _ata
 19. _evolución
 20. e_óneo
 21. fo_aje
 22. lo_o
 23. ma_ón
 24. maneja_
 25. mata_atas
 26. paja_aco
 27. se_ar
 28. seve_o
 29. sie_a
 30. sie_vo
 31. soco_o
 32. su_ealismo
 33. ta_o
 34. te_ado
 35. te_emoto
 36. te_orismo
 37. Te_uel
 38. to_tilla
 39. ve_sículo
 40. verdu_a
Volver a: Palabras con R y RR (6)